Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Φώτιος ἱερομόναχος Λαυριώτης


 

Φώτιος ιερομόναχος Λαυριώτης (1913-2010)


Φώτιος ιερομόναχος Λαυριώτης (1913-2010)
Φώτιος ιερομόναχος Λαυριώτης (1913-2010) 
Φώτιος ιερομόναχος Λαυριώτης (1913-2010) 
Φώτιος ιερομόναχος Λαυριώτης (1913-2010)
Φώτιος ιερομόναχος Λαυριώτης (1913-2010) 
Φώτιος ιερομόναχος Λαυριώτης (1913-2010) 
Φώτιος ιερομόναχος Λαυριώτης (1913-2010)